Робота на тему: «РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГОР-ЕКСПЕРИМЕНТІВ З ПІСКОМ ТА ВОДОЮ»

Номінація: «Нова українська школа: освіта майбутнього»

Секція: «Дошкільна освіта»

Халіуліна Юлія Іванівна

Вихователь, педагогічне звання «вихователь-методист»

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 269 «Сосенки» Запорізької міської ради Запорізької області

Завідувач: Горбачова Лариса Анатоліївна

Адреса ДНЗ: м. Запоріжжя, Хортицький район, проспект Інженера Преображенського, 19-А

телефон:224-92-35

e-mail: dnz269@ukr.net

http: //dnz269.edukit.zp.ua

Провідна педагогічна ідея досвідуефективні шляхи та засоби впливу на розвиток пізнавального інтересу дітей раннього віку.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду.

Дитина народжується дослідником. Невситима жага нових вражень, цікавість, постійне прагнення спостерігати і експериментувати, самостійно шукати нові відомості про світ, традиційно розглядаються як найважливіші риси дитячої поведінки. Задовольняючи свою допитливість в процесі активної пізнавально - дослідницької діяльності, яка в природній формі проявляється у вигляді дитячого експериментування, дитина з одного боку розширює уявлення про світ, з іншого - починає оволодівати основоположними культурними формами упорядкування досвіду: причинно - наслідковими, просторово - тимчасовими відносинами, дозволяючими зв'язати окремі уявлення в цілісну картину світу.
Розвиток пізнавальної активності у дітей питання актуальне на сьогоднішній день.

Аналіз теоретичних положень показав, що у ранньому віці об'єктом пізнання дітей є все довкола, їхні діяння. Діти цього віку активно пізнають світ за принципом: "Що бачу, із чим дію, те й пізнаю".

Дорослі, на жаль, дуже часто не розуміють дітей і розцінюють їх дослідницьку діяльність як безцільну. А дитина ж займається саме пізнанням світу через експериментування. Природа поставила перед ним завдання - вивчити і запам'ятати властивості всіх об'єктів без якоїсь би не було вибірковості, без поділу їх на потрібні й непотрібні, корисні і некорисні. Позбавлення можливості експериментувати, постійні обмеження самостійної діяльності в ранньому віці призводять до серйозних психічних порушень, які зберігаються на все життя, негативно позначаються на розвитку дитини, здатності навчатися надалі. Єдиний вихід тут - це широке впровадження методу організованого та контрольованого дитячого експериментування вдома і в дитячому садку.

Актуальність і перспективність досвіду полягає в розробці комплексної системи роботи, яка містить практичний матеріал щодо розвитку пізнавального інтересу дітей раннього віку через експериментування з піском та водою.

Науково-теоретична база досвіду:

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) //Дошкільне виховання. -2012. - №7. -с.4 – 19.

2. Гречишкіна А., Коваленко Н. Мандри в пісочному царстві // Дошкільне виховання. -2010. - №7

3. Гречишкіна А., Коваленко Н. Сендплей – гра з піском // Палітра педагога. -2010, -№4.

4. Дерягина Л.Б. Лепим кулички, пускаем кораблики. Развивающие игры с песком и водой // Литера, 2006.

5. Експериментальна діяльність у ДНЗ // уклад. Швайка Л.А., Молодушкіна І.В. //Основа, 2010. – 192 с.

6. Запорожець А.В. Гра і розвиток дитини. Психологія та педагогіка гри дошкільника. //М., 2006.- 190с.

7. Інтернет ресурси.

8. Комплексна додаткова освітня програма "Дитина в дошкільні роки", наук. кер. Крутій К. Л. //Ліпс, 2011.

9. Пісок як матеріал для розвитку творчості та навчання дітей // Вихователь-методист. -2010. -№4. -с.21.

10. Пісочна терапія в роботі з дошкільниками // упор. Л.А. Шик, Н.І.Дикань, О.М. Гладченко, Ю.М. Черкасова. //Основа, 2010.

11. Поддьяков О.М. Мислення дошкільнят в процесі експериментування зі складними об'єктами / / Зап. психології. 1996. -N 4.- с.14-24.

12. Розвивальні ігри з водою та піском // упоряд. Юрченко Н.Ф. // Основа, 2010.

13. Щукіна Г.І. Проблеми пізнавального інтересу в педагогіці // М., 2001.-34с.

Стисла анотація досвіду.В досвіді розкрито систему організації активної пізнавальної діяльності дітей раннього віку на основі використання ігор-експериментів з піском та водою для розвитку пізнавальних інтересів.

Досвід складається з двох частин: теоретичної частини (інформація відповідно до теми, консультації для педагогів, список використаних джерел),та практичної, яка включає в себе наступне:

1. Перспективне планування ігрової експериментальної діяльності з дітьми 3-го року життя.

2. Конспекти ігор-занять з піском та водою

3. Картотека ігор-експериментів з піском та водою.

4. Адаптаційні ігри та вправи.

5. Консультації, рекомендації та пам’ятки для вихователів.

Результативність впровадження досвіду:

Технологія розвиваючого навчання дає позитивні результати: через використання ігор-експериментів з піском та водою у дітей сформувався пізнавальний інтерес, малюки дізналися багато нового й цікавого про властивості та якості піску та води. Ігри з піском та водою є прекрасним посередником для встановлення довірчих відносин між вихователем і дитиною, дитиною та батьками, сприяють створенню психологічного комфорту та емоційного благополуччя кожної дитини і в групі в цілому. Вони допомагають створити гарний настрій, підвищують життєвий тонус, знімають напругу, агресію, стан внутрішнього дискомфорту у дітей, а також допомагають накопичувати життєвий досвід і розвивають пізнавальну сферу дитини. Малюки опановують різними способами пізнання, у тому числі і експериментуванням в грі, що сприяє розвитку активної, самостійної, творчої особистості.

Репрезентація досвіду відбувалась на рівні дошкільного навчального закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 190

Коментарi